Pracownia architektoniczna AWA

architekt Bartłomiej Kąkol, architekt Maciej Kalisz

Specjalizujemy się w projektowaniu wnętrz kasyn.

Nasze pierwsze kasyno (prestiżowe kasyno w hotelu Marriott w Warszawie) powstało w 2003 roku!

Oferta

  • Ocena
  • Koncepcja
  • Projekt
  • Realizacja

Oceniamy lokalizację pod względem przydatności na kasyno. Sprawdzamy, czy lokal spełnia warunki określone w przepisach budowlanych i branżowych (ochrona przeciwpożarowa, warunki sanitarno-higieniczne, BHP itp.). Badamy stan techniczny lokalu i jego wyposażenia, określamy parametry techniczne i instalacyjne.
Na podstawie uzyskanych informacji i danych oceniamy przydatność lokalu na kasyno. Zwracamy uwagę na problemy i nieprawidłowości, przedstawiamy możliwości i metody ich rozwiązania, wskazujemy ograniczenia istotne dla realizacji inwestycji.
Specyfikujmy niezbędne działania związane z dostosowaniem lokalu do specyficznych wymagań kasyna, określamy ich skalę, odnosimy się do ich racjonalności i opłacalności, sugerujemy rozwiązania alternatywne.

Pomagamy w dostosowaniu zamierzeń inwestycyjnych do realnych warunków, uprzedzamy przed podjęciem działań narażonych na niepowodzenie.

Tworzymy kompleksową koncepcję kasyna, obejmującą zarówno rozwiązania architektoniczno-plastyczne, jak i nie mniej ważne funkcjonalno-przestrzenne.
Dobieramy pomysły adekwatne do zamierzeń inwestora i założonego budżetu, odpowiadające rodzajowi i standardowi kasyna, zgodne z preferencjami graczy.
Tworzymy sprawnie zorganizowane układy funkcjonalno-przestrzenne z racjonalnie rozplanowanym układami stanowisk i wyposażenia, wygodne pod względem użytkowania i obsługi (nadzoru).
Wykorzystujemy specyficzne cechy lokalu, dostosowując rozwiązania do realnych warunków i umiejętnie eliminujemy skutki istniejących ograniczeń i niedogodności. Często nawiązujemy do kontekstu lokalu (lokalizacja, historia), tworząc w ten sposób niepowtarzalne, jednostkowe rozwiązania.
Koncepcję przedstawiamy za pomocą fotorealistycznych wizualizacji, przygotowujemy plansze prezentacyjne i prezentację multimedialną, dzięki czemu inwestor może w pełni ocenić nasze propozycje.

Dobrze opracowana i przedstawiona koncepcja może być pomocnym narzędziem w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych i koncesji.

Wykonujemy projekt budowlany i wykonawczy. Bazą projektu są rozwiązania przedstawione w koncepcji, zmodyfikowane i dostosowane do wymagań inwestora w cyklu konsultacji i dyskusji.
Projekt budowlany jest wielobranżową dokumentacją projektową, zgodną w treści i sposobie opracowania z przepisami budowlanymi. Projekt taki jest załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, zawiera wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje administracyjne, postanowienia i zgody.
Projekt wykonawczy jest uszczegółowionym projektem budowlanym, obejmującym rozwiązania projektowe we wszystkich branżach, w zakresie niezbędnym do właściwej i sprawnej realizacji inwestycji.
W jego skład wchodzą projekty branżowe w zakresie architektury (w tym mebli i stałego wyposażenia), konstrukcji (w razie konieczności), instalacji sanitarnych (wod-kan, c.w.u., c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, gaz itp.), instalacji elektrycznych (oświetlenie, zasilanie itp.), instalacji specjalnych kasyna (CCTV, SSWiN, KD), technologii (bar), wraz z opisami rozwiązań technicznych i parametrów oraz wymagań, a także specyfikacje elementów budowlanych i wyposażenia, materiałów wykończeniowych oraz kosztorysy („ślepe” i inwestorskie). W zależności od sytuacji, w skład opracowania mogą wchodzić także projekty instalacji specjalistycznych (SAP, DSO, instalacja oddymiania, instalacja tryskaczowa itp.) i wszelkie inne opracowania niezbędne do realizacji inwestycji.

Profesjonalnie przygotowana dokumentacja projektowa pozwala na sprawną i bezproblemową realizację inwestycji.

Pomagamy w sprawnej realizacji inwestycji. Na etapie wykonywania projektu budowlanego prowadzimy procedury formalno-urzędowe związane planowaną inwestycją i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Uzyskujemy od organów administracji państwowej (organy administracji budowlanej, konserwator zabytków itp.), instytucji (straż pożarna, stacja sanitarno-epidemiologiczna itp.) i innych stron procesu inwestycyjnego (właściciel lokalu, wynajmujący itp.) wymagane decyzje, uzgodnienia i opinie. Opracowujemy (przy udziale uprawnionych specjalistów) konieczne ekspertyzy (budowlane, konstrukcyjne, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej itp.) i inne specjalistyczne opracowania. Występujemy o uzyskanie odstępstw od warunków technicznych i branżowych (w zakresie rozwiązań budowlanych, warunków ochrony przeciwpożarowej itp.).
Wspomagamy inwestora w wyborze wykonawcy, współpracujemy przy wyborze ofert, weryfikujemy propozycje.
W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzór autorski w zakresie rozszerzonym poza definicję określoną w przepisach budowlanych, dbając w trakcie budowy o jakość wykonywanych robót budowlanych i wykończeniowych.

Pomoc doświadczonego specjalisty jest nieoceniona na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Rekomendacje

Pracownia

Pracownia architektoniczna AWA Autorski Warsztat Architektury powstała w 1992 roku. Prowadzona jest przez architektów: Bartłomieja Kąkola i Macieja Kalisza. Zajmujemy się projektowaniem architektonicznym w pełnym zakresie. Istotny udział w naszej pracy stanowi projektowanie wnętrz.

Specjalizujemy się w projektowaniu wnętrz kasyn. Jesteśmy profesjonalistami w tej dziedzinie, nasze pierwsze kasyno (prestiżowe kasyno w w hotelu Marriott w Warszawie) powstało w 2003 roku!

Dysponujemy ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nasza oferta obejmuje kompleksowy zestaw usług związanych budową nowych lub modernizacją kasyn istniejących:

  • oceniamy lokalizację pod względem przydatności na kasyno,
  • tworzymy kompleksową koncepcję kasyna,
  • wykonujemy projekt budowlany i wykonawczy,
  • pomagamy w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonujemy projekty na najwyższym poziomie. Kompleksowość opracowania zawdzięczamy zespołowi rzeczoznawców i projektantów wszystkich branż.
Dzięki wykorzystaniu profesjonalnych programów wspomagania projektowania zapewniamy nie tylko wysoką jakość dokumentacji projektowej, ale także możemy przedstawiać nasze projekty w formie fotorealistycznych wizualizacji i animacji komputerowych. Dzięki temu nasi klienci mają możliwość w pełni ocenić prezentowane rozwiązania.

Zapraszamy!

Bartłomiej Kąkol

Architekt

Bartłomiej Kąkol

Architekt

Uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – nr Wa-158/94.
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów – nr MA-0343.

Maciej Kalisz

Architekt

Maciej Kalisz

Architekt

Uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – nr MA/045/04.
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów – nr MA-1577.

Kontakt

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem UE (określanym jako “RODO”). Administratorem danych będzie AWA Autorski Warsztat Architektury – Bartłomiej Kąkol, Maciej Kalisz – Spółka Cywilna, ul. Leszczynowa 12, 05-802 Pruszków. Więcej informacji dotyczących przetwarzana danych osobowych znajduje się w Informacji o RODO.